Dobrý den, E-shop je v rekonstrukci.

Čisté, syntetické nebo celospektrální CBD

Čisté, syntetické nebo celospektrální CBD. Jak se mezi nimi vyznat? S CBD se na trhu doslova roztrhl pytel. Díky svému léčebnému potenciálu v současné době zažívá podobný boom jako antibiotika v 1. polovině 20. století. S jeho rostoucí popularitou přibývají stále noví výrobci a distributoři a každý z nich nabízí trochu něco jiného. CBD (kanabidiol) lze získat v několika formáchv čisté, syntetické nebo celospektrální. Společně se podíváme na to, v jaké podobě se CBD vyskytuje v konopí, jak různé typy CBD vznikají a na co se u jejich vlastností zaměřit. 

 

CBD v konopí 

V rostlinách rodu Cannabis se kanabidiol vyskytuje jako prekurzor neboli výchozí látka, ze které vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt. Tato látka má podobu kyselé a ve vodě rozpustné sloučeniny CBDa – kanabidiolové kyseliny. CBD se z CBDa získává dekarboxylací, což je proces, během kterého dochází k odštěpení oxidu uhličitého. Dekarboxylace lze dosáhnout přirozenou cestou či urychlením za pomocí vysokých teplot. Pro získání CBD je třeba výchozí látku zahřát na 70–150°C. Výsledkem je čisté CBD, které je již ve vodě nerozpustné a dá se naopak rozpustit například v alkoholu, kapalném oxidu uhličitém a dalších.

Dekarboxylace probíhá na povrchu květů a trichomech, což jsou „chloupky“ na pokožce rostlin, za pomocí kyslíkových radikálů, UV a světelného záření. Tento děj se odehrává přirozeně ve venkovních podmínkách, takže část CBDa přechází na CBD již v tomto stádiu.

 

Čisté CBD (pure)

Na přebalu CBD oleje můžete často vidět přívlastek „pure“. Ten nám napovídá, že je obsah lahvičky z izolátu kanabidiolu, což je 99–100% čistý chemický krystalický přípravek ve formě sněhově bílého prášku bez chuti. Izolát CBD má specifické přesně definované fyzikální vlastnosti a je dobře analyzovatelný.

Čisté CBD se vyrábí izolací konopné pryskyřice pomocí extrakce. Získaný extrakt se následně čistí různými přečišťujícími procesy, které jsou poměrně náročné a vyžadují dobré chemicko-technologické zkušenosti, vhodné vybavení a důkladnou kontrolu kvality a meziproduktů.

Izolát a jeho forma v produktech je nejčistší forma, která může být. Oproti celospektrálnímu mixu má výhodu v přesně definovaném složení.

 

Syntetické CBD

Další možností, jak získat strukturně stejnou látku, je syntéza – tedy proces výroby složitějších chemických sloučenin z jednodušších prvků. Takovým příbuzným CBD je například 8,9-dihydrokanabidiol (H2CBD). Podle některých studií je syntetické CBD stejně účinné jako izolát CBD. Musíme však brát v potaz, že je celé odvětví velmi mladé a je třeba jej hodnotit v průběhu let. U syntetického CBD je nicméně možná kontaminace dalšími látkami, které se používají při výrobě. Jeho cena může být odlišná v závislosti na kvalitě a čistotě.

 

Celospektrální produkty s CBD (fullspectrum)

Je vědecky dokázáno, že součinnost ostatních známých kanabinoidů, terpenů a dalších sloučenin může zvyšovat některé účinky CBD. Trh je však přesycený řadou koktejlů, které jsou vyrobené různými postupy za použití dalších surovin, a kontrola kvality zde často chybí. Některé jednodušší látky se mohou v celospektrálních (fullspectrum) produktech CBD rozkládat, způsobovat sekundární kontaminaci a následné komplikace. Při výrobě může docházet i k užívání pochybných surovin a následně k primární kontaminaci těžkými kovy, rozpouštědly, toxiny z plísní a postřiků. U takových výrobků je nutné doložit prohlášení nezávislé organizace o kvalitě a zdravotní nezávadnosti.

Dalším podstatným faktorem při výrobě je spektrum všech látek s potenciálně podpůrným léčivým účinkem a znalost jejich koncentrace při výrobě i po ní. Je důležité, aby CBD společně s dalšími látkami mělo stabilní složení a zdravotní nezávadnost.

 

Zdroje
https://kopac.cz/podle-americkych-vyzkumniku-je-synteticke-cbd-snazsi-a-rychlejsi-k-vyrobe-a-take-levnejsi/

https://www.nature.com/articles/s41598-019-44056-y