Dobrý den, E-shop je v rekonstrukci.

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém (EKS) je složený z kanabinoidních receptorů a je důležitou součástí každého obratlovce včetně člověka. Udržuje organismus v rovnováze, reguluje imunitu, citlivost na bolest, chrání nervový systém a podílí se na dalších životních funkcích. Pojďme se blíže podívat na to, jak tento systém funguje.

endokanabinoidní systém

EKS je signální soustava, která se skládá z kanabinoidních receptorů jako je například CB1 a CB2. Receptory CB1 se vyskytují v mozku a různých orgánech a CB2 například v buňkách imunitního systému. Tyto receptory představují „zámky“, které se nacházejí na povrchu buňky a vážou na sebe molekuly, jež si tělo samo vytváří nebo je aktivně přijímá.

Tyto molekuly se nazývají ligandy, fungují jako „klíče“ a pasují vždy ke konkrétním „zámkům“ neboli receptorům. Na kanabinoidní receptory se vážou molekuly jako endokanabinoidy, fytokanabinoidy a kanabinoidy. Navázáním neboli odemknutím „zámků“ se spouští proces komunikace mezi buňkou a jejím vnějším prostředím. Tím dochází k buněčné reakci a ke spuštění řady pozitivně významných biochemických procesů v těle.

 

Hlavní receptory podrobněji

Jedním z hlavním endokanabinoidních receptorů je CB1. Vyskytuje se v centrální a periferní nervové soustavě, srdci a cévním systému, hypofýze, štítné žláze, nadledvinách, ledvinách, plicích, dále v buňkách podílejících se na metabolismu, v buňkách jaterních a gastrointestinálních, ve spermiích, ovariích, v děložní stěně, v placentě a dalších.

Druhým významným receptorem je CB2, který je obsažený především v buňkách lymfatického a imunitního systému. CB2 receptory kontrolují zánětem vyvolanou bolest.

 

Proč je endokanabinoidní systém tak významný?

EKS je nepostradatelný pro správný chod organismu a má široké pole působnosti. Endokanabinoidy totiž regulují:

 •   imunitní systém,
 •   citlivost na bolest,
 •   pohyb zažívacího traktu,
 •   tělesnou teplotu,
 •   chuť k jídlu,
 •   chrání nervovou soustavu,
 •   ovlivňují pohybový aparát,
 •   prožití silných traumat,
 •   spánek a snění,
 •   procesy rakovinného bujení,
 •   mají důležitou úlohu i při učení.

Tvorba tělu přirozených endokanabinoidů se může s věkem, nemocemi a jinými faktory změnit, čímž dochází k narušení homeostázy (neboli stálosti vnitřního prostředí organismu) a ke vzniku nemocí.

 

Zdroje
http://www.cannapedia.cz/cs/slovnik-konopnych-pojmu/endokanabinoidni-system
https://is.muni.cz/th/fynn6/Endokanabinoidni_system_jako_farmakoterapeuticky_cil_LM.pdf
https://kopac.cz/jak-konopi-leci/
https://www.ulekare.cz/clanek/endokanabinoidni-system-ovlivnuje-i-vnimani-bolesti-20678
https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2008/02/13.pdf?fbclid=IwAR3XvtuwE1Ir5VjKA5AZm5ldnQUPqxsVSD8D9kwJW0yJXLhy_wPVWVl0Eq8
https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2015/07/17.pdf?fbclid=IwAR0EqBONmzq-mvpm65TPu9mK1yzgKY1jnws9sLWkeg0sJqK_vTDQrPz2Sao
LANDA, Leoš a kol. Léčebné konopí v současné medicínské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 144 stran. ISBN 978-80-247-3967-0.